Gedragsregels

Grensoverschrijdend gedrag

Als club staan we grensoverschrijdend gedrag niet toe en willen we dit ook voorkomen. Maar wat wordt daar eigenlijk onder verstaan? Grensoverschrijdend gedrag is een ruim begrip in de sport. Wij spreken van grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van ‘enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, beledigende, vernederend of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Dit gedrag kan verschillende vormen aannemen, zoals agressie, pesten en uitsluiting, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Maar ook matchfixing en integriteitsschendingen, zoals fraude of belangenverstrengelingen horen niet in een gezond sportklimaat thuis.  

Is er iets gebeurd waar je over wilt praten, schroom niet, we hebben binnen onze vereniging 2 vertrouwenscontactpersonen die je kunt benaderen en naar je zullen luisteren en je verder helpen.

https://www.tvlinnaeushof.nl/vertrouwenscontactpersoon

Mocht je meer willen weten kijk dan ook op:

https://centrumveiligesport.nl/

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected] (niet voor tennislessen)

Telefoon

wij zijn telefonisch niet bereikbaar

Adres

Linnaeushof 46
1098 KM Amsterdam

KVK-nummer

54017300